Globe Newswire

Konsortium i forbindelse sms lån på minuttet ElsaLys Biotech og Novadiscovery tildelte € 3. 36 millioner av Bpifrance for å oppnå inolimomab ved graft-versus-host sykdom

Konsortium i forbindelse sms lån på minuttet ElsaLys Biotech og Novadiscovery tildelte € 3. 35 millioner av Bpifrance for å oppnå inolimomab i graft-versus-host sykdom NOVA tildelte € 2,4 millioner til å utnytte Jinkō®, dens apt-in-class vitenskapelige prøve simuleringsplattform, til oppførsel i silico analyse for graft-versus-host sykdom Evaluering akademiske team av konsortiet – Institut de Recherche Saint Louis1 & Institut Mondor de Recherche Biomédicale 2 – for å motta € 0. 955 millioner for sitt samarbeid sms lån på minuttet ElsaLys om mekanismer for bevegelse av in vitro og in vivo inolimomab ElsaLys Biotech bruker i silico-analyse for å kjøre opp den europeiske godkjenningen av inolimomab i både voksne og barnpopulasjoner sms lån på minuttet denne uvanlige og eksistens-truende sykdom Lyon, Frankrike – 28 januar 2021: Silikotac Program-konsortiet, bestående av ElsaLys Biotech, Novadiscovery (“NOVA”) og to ekspertgrupper fra Hôpital St Louis (Paris) og Hôpital Henri Mondor (Paris), har blitt tildelt € 3. 35) million i ikke-fortynningsfinansiering fra Bpifrance for å tøffe utviklingen av inolimomab i graft-versus-host sykdom (GvHD), den viktigste komplikasjon som antagelig kanskje vil oppstå etter en allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon. Ambisjonen sms lån på minuttet Silikotac-programmet er å utvikle det første franske industrielle og vitenskapelige immunterapikjedeteamet som seriøst om GvHD. Denne finansieringen er en del av PSPC (Projet de recherche et développement Structurant pour la Compétitivité) programfond fra Bpifrance, et finansieringsinitiativ fra franske myndigheter for å tøffe moderne og voksende næringer i Frankrike. ElsaLys Biotech er et vitenskapelig scenefirma som konstruerer inolimomab, et immunterapiprodukt, for steroid-ildfast akutt graft-versus-host sykdom hos voksne og barn. NOVA er et helseteknisk firma som først og fremst bruker silikonbeskyttet teknologi for å optimalisere utviklingen av vitenskapelige studier og forutsi sms lån på minuttetisiners effektivitet. NOVA, som er tildelt 2,4 millioner euro, vil oppføre seg i silico-vitenskapelige studier ved å benytte den progressive Jinkō®-plattformen. Resultatene vil utvilsomt være tidligere for å tøffe fremtidige godkjenningsfunksjoner fra ElsaLys for inolimomab i Europa. Jinkō® er NOVAs apt-in-class vitenskapelige prøvesimulerings- og sykdomsmodelleringsplattform. Dens arbeidsflyter er utformet for å ligne disse sms lån på minuttet gyldig eksistens vitenskapelig analyse. De to akademiske teamene i Silikotac-konsortiet, fra Institut de Recherche Saint Louis & Institut Mondor de Recherche Biomédicale, ble tildelt € 0. 95 millioner til: Ytterligere utdype vitro bevegelsesmekanisme for inolimomab på molekyl- og cellenivå Evaluer moderne protokoller for å utvide og optimalisere inolimomab-forbruk innenfor GvHD-algoritmesms lån på minuttetiet ved å bruke flere prekliniske modeller in vivo ElsaLys kunngjorde i juli 2020 innsending av en Biologics License Utility (BLA) til US Meals and Drug Administration (FDA) for inolimomab mot middel mot steroid-ildfast akutt graft-versus-host sykdom (aGvHD) hos voksne II-IV voksne pasienter. I Europa ga det franske nasjonale byrået for sms lån på minuttetisiner og helseprodukter (ANSM) en midlertidig autorisasjon for ansettelse (ATU) for inolimomab som ble fornyet i slutten av 2020. Inolimomab kan tilskrives dette faktum lett tilgjengelig i Frankrike for voksne og barn over 28 for å avhjelpe akutt steroid-ildfast eller steroid-avhengig graft-versus-host sykdom. Ytterligere tidlig gevinst til funksjoner vil utvilsomt bli sendt inn på forskjellige europeiske steder verden over, mens ElsaLys fortsetter å jobbe sms lån på minuttet arkivering av reklamegodkjenning i Europa og USA. Dr. Christine Guillen, administrerende direktør og sms lån på minuttetstifter, ElsaLys Biotech, erkjente: “Pasientantall for uvanlige sykdommer er begrenset, og simulering av vitenskapelige studier i en digital befolkning kan delta i tøffere pakker som er sendt inn for godkjenning fra myndighetene. Vi er, i likhet sms lån på minuttet regulatoriske virksomheter, engasjert i å bruke silikotester for etisk innsats, og vi fokuserer på denne trekningen vil også være nøkkelen til å øke utviklingen av progressivt middel, spesielt i pediatrisk befolkning. ” François-Henri Boissel, administrerende direktør i NOVA, erkjente: “Vi er indignerte over å utnytte Jinkō®, vår uregelmessige simuleringsplattform, for å tøffe ElsaLys når det gjelder å bringe et ekstraordinært mektig middel til pasientene. NOVAs oppdrag er å delta i selskaper som tøffer deres FoU-handlinger og optimaliserer resultatene for pasienter. Å bruke silikotester er ganske moderne, men reguleringsmyndigheter opplærer å gi et rammeverk for utvidede utgifter som en tredje søyle i FoU-legemiddelparadigmet, dessuten til in vitro- og in vivo-tilnærminger. ” Slutter For ytterligere poster, vennligst kontakt: Novadiscovery François-Henri Boissel, Chief Government [email protected] Consilium Strategic Communications Sukaina Virji, Melissa Gardiner, Carina JursE-post: [email protected] ElsaLys BiotechDr. Christine Guillen, administrerende direktør og sms lån på minuttetstifter + 35 (0) 4 37 30 73 10 [email protected] ATCG Companions Marie Puvieux (Frankrike) + 33 (0) 6 10 54 37 72 Céline VOISIN ( UK / US) + 35 (0) 6 62 12 53 [email protected] Om inolimomab Inolimomab er en anti -IL-2 Rα monoklonalt antistoff fullpakket sms lån på minuttet liv som et immunterapi produkt for å avhjelpe steroid-ildfast akutt GvHD. I akutt GvHD aktiverte T-celle lymfocytter fra allograft donor utseende og angripe mottaker vev. Aktivering og spredning av T-celle lymfocytter styres av den viktigste IL-2 / IL-2 reseptorveien (IL-2 R). Ved å gjenkjenne underenheten α til IL-2 reseptor avansert (IL-2 Rα) som er oppregulert på T celler ved aktivering, blokkerer inolimomab bindingen av cytokinet IL-2 på IL-2 Rα og derved hemmer IL-2-signalering og donor T-celleproliferasjon. Effekten av inolimomab i aGvHD avhenger av dets eksplisitte potente immunsuppresjon på T-celle lymfocytter ved blokkering utenfor IL-2 / IL-2 Rα-banen som utløser sykdommen. Om steroidresistent aGvHD Tidligere kjent som benmargstransplantasjon, er hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) den siste terapeutiske sannsynligheten for pasienter sms lån på minuttet åpenbar blodkreft eller alvorlig immunsvikt. I det følgende er legemidlet designet for å bytte ut syke blodceller fra pasienten sms lån på minuttet hematopoietiske stamceller fra en matchende donor (allograft). Så snart de er podet, vil disse stamcellene oppfinne moderne sunne og funksjonelle blodceller, i forbindelse sms lån på minuttet hvite blodceller som gjør det mulig for pasienter å bygge bro over deres immunmangel eller å utrydde overlevende kreftceller. Hvis denne konstruksjonen har gitt betydelig vekst i 62 år, er halvparten av transplantasjonsmottakere rolige ofre for komplikasjoner: bivirkninger av kondisjoneringsterapi, immunsuppressiv behandling tidligere enn allograft (som er rettet mot å avverge transplantatavvisning), langsiktig følsomhet for infeksjoner og GvHD. I sistnevnte tilfelle «vender donorens overfylte T-celler sms lån på minuttet liv« mot »pasientens vev: slimhinner, hud, mage-tarmkanalen, lever og lunger. Den akutte funksjonen ser ut til å være som riktig etter transplantasjonen, kraftfunksjonen foregår flere måneder senere (innledes eller ikke lenger sms lån på minuttet en akutt GvHD-episode). Påvirker mellom 33 til 50% av pasientene, GvHD er den viktigste komplikasjonen av hematopoietisk stamcelletransplantasjon. For å stoppe denne sykdommen bruker leger kortikosteroider. Det faktiske faktum er at noen 30 til 50% av aGvHD-pasientene er ildfaste eller avhengige av steroidmidlet. Dersms lån på minuttet er måter sms lån på minuttet begrensede terapeutiske alternativer lett tilgjengelige for disse pasientene uten en vanlig middel til dette punktet i Europa og bare en i USA. Om ElsaLys Biotech ElsaLys Biotech er et farmasøytisk firma sms lån på minuttet sterk styrke, en del av sms lån på minuttetiolanum Farmaceutici Spa-teamet, som er seriøs om progressive sms lån på minuttetisiner for å adressere hemato-onkologisk tilknyttet eksistens-truende og uvanlige sykdommer. Etter strategiske anskaffelser og fokuserte disposisjoner, organiserer ElsaLys en immunterapeutisk portefølje alvorlig om nisje sterke foreskrevne tabletter for å svare på uoppfylte sms lån på minuttetisinske ønsker. Vårt engasjement er å tilby et velkjent middel for møte som folkehelse ønsker. Basert på 2013, er ElsaLys Biotech funnet i hjertet av den europeiske klyngen Lyon Biopole, i Lyon, Frankrike . Ta kontakt sms lån på minuttet ElsaLys Biotech og motta sms lån på minuttet en gang våre pressemeldinger ved å fylle vår kontaktfunksjon på www.elsalysbiotech.com Bruk oss på Twitter: @ElsalysBiotech og på linkedin.com/firm/elsalys-biotech/ Om Novadiscovery NOVA er nummer én helseteknisk firma som bruker silico vitenskapelige studier for å forutsi legemiddeleffektivitet og optimalisere vitenskapelig prøveutvikling. Firmaet tar sikte på å styrke FoU-produktiviteten og maksimere pasientens resultater ved å forutsi den vitenskapelige rettferdige tingen om en gjennomførbar samtidssms lån på minuttetisinsk kandidat ved datasimulering, tidligere enn menneskelige studier. NOVAs progressive teknikk utnytter sykdomsmodellering og simuleringsferdigheter som har opparbeidet seg alt det siste tiåret og kombinerer matematiske modeller av sykdommer og evne til moderne terapier sms lån på minuttet digitale pasienter i sin innebygde vitenskapelige prøvesimuleringsplattform, Jinkō®. NOVA har hovedkontor i Lyon, Frankrike og har et mannskap på 40 forskere, ingeniører og klinikere som jobber i grensesnittet mellom biologi, farmakologi , aritmetikk og informatikk. For mer informasjon, vennligst søk råd fra https://www.novadiscovery.com og følg oss på Twitter @novadiscovery og linkedin.com/firm/novadiscovery 1 Institut de Recherche Saint Louis, Pr Vassili Soumelis, Unité 976, Inserm og Université de Paris 2 Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Pr José Cohen, Unité 955, Inserm og Université de Paris Est Créteil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *