Januar 2021

Utslipp over hele verden

Don H. Kim og Marcelo Ochoa

Sammendrag:

Denne artikkelen undersøker spillover fra internasjonale økonomier til USA ved endringer i langsiktige statsrenter. Vi episke en nedgang i bidrag fra amerikanske innenlandske nyheter til variansen av langsiktige statsrenter og en forhøyet betydning av renteforandringer på en enkelt dag – en grov fullmakt for bidraget fra internasjonale sjokk til amerikanske renter – i løpet av den siste tid. Bruken av en modell som identifiserer USA, Euro informerer og U. Okay. sjokk som overgår verdens avkastning, anslår vi at internasjonale (ikke-amerikanske) sjokk er den minste 20 p.c av den daglige variasjonen i USAs lange avkastning i det siste. Vi argumenterer for at spillover skjer i ravishing fragment etter obligasjons tidsramme premia ved å vise at et lavt nivå av internasjonale renter i forhold til amerikanske renter forutsier en nedgang i fjerne amerikanske renter og bedre avkastning på en enhet som er lang på en lang tidsramme Treasury sikkerhet og kort på en lang tidsramme internasjonal obligasjon.

Nøkkelfraser: Obligasjonsmulighetspremier, internasjonale spillover, match watch, identifisering ved heteroskedastisitet, forutsigbarhet.

DOI : https://doi.org/10. 17016 / FEDS. 2021. 001

PDF: Elephantine Paper

Hjelp til toppen

Avslutningsendring: Januar 11, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *