FedFed til Skedaddle Weimar sms lån på minuttet den nåværende svinekjøttfylte stimulusregningen

Et lokalt amerikansk ordtak sier: Hvis vi ikke lenger arver jorden fra våre forfedre, låner vi den fra våre unge amerikanere. Federal Reserve presenterte stille i desember 19, 2020 at det omdefinerer M1 og M2 Money Offer Measures av ivrige sparepengene deles inn i M1 fra M2. Ingenting Fed gjør skjer sms lån på minuttet skjebnen eller bare på et innfall. Tilsynelatende ble det en bryter for å skjule det ideelle målet for pengene som forberedelse til “QE” -tiden. Mange av oss så at bankprosedyren falt sammen pent tidligere enn 2006. Som sådan er det forsinkelse – som et minimum for meg – at Fed visste at det kanskje kunne bli tvunget til å åpne oppblåsingen av pengene før før den riktige anledningen. Dersms lån på minuttet er det ikke lenger en skjebnevending at Feds resolusjon om å tilsløre overføringen av midler fra M1 til M2 skjedde etter at en parabolsk overføring av midler til M1 startet. Og en helt ny svinekjøtt fylt stimulusregning blir vedtatt, og utvikler mer gjeld og inflasjon. Da lovgiverne i Representantenes leilighet vedtok en frittstående regning som kanskje kanskje kan løfte merknadene om betalingsmengder distribuert til amerikanske husholdninger under romanen COVID – 19 reduksjonsbestemmelser til $ 2, 10, fra $ 600. Her er en oppskrift på inflasjon. M1 penger gir. Prisene stiger allerede i soyabønner, aksjeindekser, feil olje, kobber, bitcoin og mange andre gjenstander. Pengetrykk av matet tomtinflasjon i 2021 blir bakt inn i kaken. Jeg fabrikerer ikke lenger et problem sms lån på minuttet $ 2000 for å streve og gjøre opp for de tvangsstoppene, det ble våre penger å åpne sms lån på minuttet, og de vi bare rett og slett gir oss litt av det. Imidlertid er svinekjøttutgiftene som alltid ikke skal skje, selv ikke i ideelle tider, eller ikke lenger, det er bortkastet og et slag i ansiktet til de som betaler skatten. Målet mitt er at helikopterpenger knapt vil filtrere all formelen ned til hoi polloi og deres riff-raff-selskaper. Pengene ville kanskje brukt regjeringer på deres innkjøpere. Stater, kommuner, fagforeninger, universiteter, utvalg av dette og det, cruise-missiler, lager pensjonsplaner, kunstverk, eiendommer sms lån på minuttet høy vrak, monetære enheter og, ved endelig krypto. Skadaddle forlenger Gini-koeffisienten. Å tro at disse pengene går inn i det økonomiske systemet er en misforstått forutsetning. Jo flere sjekker de trenger, jo mer svinekjøttfylte midler kan de passere. Vi forstår nå allerede kjøpte 222 billioner ufinansierte forpliktelser. 2,2 kvadrillioner i derivater. Hva kan kanskje padle ubehagelig? Imidlertid er Dow på 40, 10 !! Aksjemarkedet på høyeste høyder og helt fornøyde dager er her utenom. woohoo! Von Mises beskriver dette fordi crack-up forbedrer seg. Å, det er etisk. 84% av alle aksjemarkedsgevinster padler til spissen 16). Fed-politikk som er ideell for de som allerede er velstående, har skylden for masse plager. Regjeringens låsepolitikk er skyld i komforten. De griper faktisk blod i håndflatene. Men hei, så lang som Newsome kan klare å betale for $ 310 et fat på det franske vaskeriet, som byr på en rasling. En økonomisk og monetær klassisk uoverensstemmelse 150 år i utvikling. Total gjeldsbasert fiat Ponzi-plan for 70 år . 78 år sms lån på minuttet verdenskamp og nasjonalbygging (ikke lenger vår ha). En velger som er så kjedelig at den ikke lenger slår denne 100 foten gigantisk tidevannsbølge kommer i generasjoner. Halvparten av befolkningen har noen innvirkning på psykotropisk middel. En hel haug sms lån på minuttet tusenvis og tusen skytevåpen. Rase, etnisk, klasse, språklig, politisk og kulturell inndeling på tilnærmet utenkelige nivåer av inkompatibilitet. En politisk klasse som både er uvitende om eller bevisst en del av det hele. Og alle sms lån på minuttet lisens til å gå videre utenomtale av sms lån på minuttetia, sms lån på minuttet fullstendig blackout av noen beskyttelse, og heller ikke Gud forby noen utdannelse om det rettferdige motivet i påvente av denne økonomiske bekymringen. Spesielt amerikanerne ventet på det for fortiden mange århundrer. Ja, amerikanere har ingen freaking anelse om graden av sannsynlighet og det utvilsomt katastrofale scenariet som stirrer dem i ansiktet. Og det er ikke lenger etisk i USA. Hele verden sms lån på minuttet sine sammenkoblede bankprogrammer, når pengene og USA padler, kan dette kanskje hente alle sammen sms lån på minuttet det. Vi ser på ingenting å redusere enn sammenbruddet av den vestlige sivilisasjonen. Vi er på stupet av en merkevare roman Sad Ages. Oh, og etisk å påvirke kirsebær på prime, la oss gripe et dusin verdensomspennende steder sms lån på minuttet nukes. Det kan kanskje glatte og legge til litt ildkraft til den utmerkede finalen. Forbered deg deretter. Velkommen vent på Atlantis-dokumentet. Du er her for din daglige dose av sannheten, hele din sannhet og ingenting likevel sannheten. Vennligst hent en andre for å trykke på fortæringsknappen, trykk på abonnementsknappen, og ikke legg ut av tankene dine for å dessuten trykke på varselklokken. Når en økono-monetær verden som i hovedsak er basert på ingen plot-ending kreditt, møter sannheten om mistanke om manglende evne til å betale tilbake gjeld, er alle spill av. Ideell uke så tipset om starten på en krise av likviditet i kredittpusset kapitalisme i USA. Denne uken er det flere poster på markedet for å underbygge frykten vår. Når vi går i retning av å rydde opp i balansen ved det ene årsvraket, er flere salgere av skotsk maling i ferd sms lån på minuttet å bli børsnoteringer på allerede piffete markeder. Indikatorene må ikke lenger passe. Hele USAs gjeld er større enn BNP i alle land på denne planeten blandet. Vi er en døende nasjon. Ikke-offentlige analytikere forstår i årevis at den blandede amerikanske internasjonale og hjemlige gjelden ble betydelig. I 2014 anerkjente amerikanske høyskoleprofessorer at det ble 222 billioner dollar. Nå antyder en helt ny fil at den riktige amerikanske gjeldsgraden kanskje kan være $ 450 billioner, eller 20 ganger forhøyet enn landets beryktede hjem produkt. Beregningen inkluderer statlig, kunngjort, innfødt, monetær og såkalt rettighetsgjeld. AB Bernstein, et globalt forvaltningsbyrå som hovedsakelig er basert på Wall Boulevard, kom hit sms lån på minuttet disse tallene ved siden av siden i sin prognose, ikke lenger ideelle veterannivåer av offentlig gjeld, tilsvarende obligasjoner, men likevel monetær gjeld i tillegg til fremtidige oppgaver for rettighetsegenskaper. Disse omfavner sosial sikkerhet, sms lån på minutteticare og offentlige pensjoner. I sin fil tok AB Bernstein gjeld fra en mengde kilder og i motsetning til BNP. Utnyttelsen av denne metoden, føderal, kunngjort og innfødt statsgjeld blandet utgjorde 100 pc av BNP. Husholdninger og selskaper utgjorde 222 pc, mens gjeld fra pengeselskaper kom hit til 450 stk En annen 27 pc kom hit fra tillit for sosiale forsikringsmuligheter, 484 pc fra løfter nedenfor moderne sosiale forsikringsmuligheter, og 633 pc fra oppgaver for sosiale evner. Hele gjelden dette potensialet til denne sannheten utgjorde 1, 832 p.c av BNP. Amerikansk gjeld er gigantisk. Og den stiger. Men når vi ønsker å tro på gjeldsproblemer (i enhver sektor – suverene, husholdninger, selskaper eller finanser), er betingelsene om å leve på nivåene mer fremtredende, erkjente filen. Det antyder at selv om tallene virker deprimerende gigantiske, er det først og fremst å oppnå at ikke lenger de totale gjeldsoppgavene er konkrete, og det kan kanskje være spillerom. Akkurat her er det veldig hensiktsmessig for de føderale myndighetene, som påvirker den største kapasitetsgjelden likevel, kanskje vil bli endret av forskrifter eller regnskap. “Gjeldsspørsmål kunne kanskje, uten tvil kunne forstå, allerede leve på lavere gjeldsnivå hvis makrobestemmelsene tvang det”. Krisetiltak fungerer begge veier. Det høres ut som om mindre gjeld kan motivere dominerende problemer i en tid da det økonomiske systemet er som det svakeste, som en illustrasjon i en pengekrise. På samme tid ville forhøyede gjeldsnivåer kanskje være uskyldige hvis diversifiserte bestemmelser, som illustrasjon, giringsnivåer eller gjeld til kapital er bærekraftige. Hele den føderale fremtredende amerikanske gjelden har nylig hoppet til $ 27. 5 billioner, eller omtrent 106 pc av BNP. Uten de mellomstatlige oppgavene, gjeld holdt av offentlige mengder til $ 16. 7 billioner, eller 78 pc av BNP. “En mislighold av amerikanske statsobligasjoner kan kanskje være katastrofal for det verdensomspennende økonomiske systemet”. Lån tusen milliarder dollar i ett år. Bytt tusen milliarder dollar i året til milliardærene. Legg til tusen milliarder dollar i barnebarnenes gjeld. Hva kan kanskje padle ubehagelig. I tillegg sparker vi den tomme boksen, jo større vil problemet være. Eller jo større vi blåser opp ballongen, jo større vil forbedringen kanskje være når den eksploderer. Og det neste trinnet er skadelig lidenskap. Det plottet, mener Fed, andre kan betale oss for å låne pengene sine. Akkurat her er hva som skjer samtidig som du sanker alle pengene dine på milits og politi og 23 billioner av det er ikke ansvarlig for militsen. Ideell likevel ikke lenger minst og vente når det blir gjort en skikkelig revisjon av det antatte 8000 en hel masse gull !!! Teknisk har den amerikanske dollaren vært i ICU siden Petrodollar ventet på 1971! Det er moderat åpenbart hvorfor det ikke lenger har vært en skikkelig og hensiktsmessig revisjon. Det ville skjerme at det ble fortalt vesentlige løgner og betydelige forbrytelser begått, og straffene for prepers og til og sms lån på minuttet publikum til felles kunne kanskje være helt sikkert. Gjeld vokser bevisst ukontrollert. De vil tvinge til å kunngjøre på nytt sms lån på minuttet en digital valuta som fengselselitene forstår 106% kontroll over. Total verdensherredømme er deres design. De vil generelt tjene det hvis amerikanere ikke lenger må stå opp snart! Ikke-offentlig petrodollar reservevaluta støttet av militsstyrke og utpressing av look-selskaper. Å drive et rustikt er sluker organisert kriminalitetskartell. Den tikkende nukleare gjeldstidsbomben vil snart padle Ka-Boom !! Hele føderale gjelden, som allerede har overgått $ 30 billioner. $ 3 Tillion mer dette ene året alene. Og det er opp og opp! Av 2028 kan Amerikas gjeldsbyrde eksplodere fra dette ett års $ 27 billioner til svimlende $ 40 billioner. På det tidspunktet ville lidenskapsmidler øke større enn $ 1 i $ 2 av føderal inntekt, og ødelegge den føderale regjeringens evne til å styrke det økonomiske systemet, og begrense den private sektoren også. I motsetning til påstandene fra regjeringene kan ikke USA vokse raskt nok til å kaste denne byrden. Gjelden kommer til å gå opp uansett. ganske enkelt som følge av at vi bor i en gjeldsbasert monetær prosedyre. Fed må kontinuerlig komponere mer gjeld for å betale den tidligere saldoen. Dette er i stand til å kanskje kanskje også matche på og av og på, til det hele krasjer. I fravær av avgjørende, raskt bevegelse for å skrive ut denne svake bevegelseskrisen, er det ideelle tilfellet for de neste årene at Amerika blir et større risikofylt liv for å utføre alternativ. En høy gjeldsbelastning vil begrense vår fleksibilitet til å holde tilbake det økonomiske systemet på en veldig rettferdig rute. Internasjonale steder sms lån på minuttet høy gjeld svarer ikke aggressivt på nedgangstider. Vårt budsjettunderskudd har ballooned sms lån på minuttet over $ 3,3 billioner, her er den ærverdige tiden i landets historie underskuddet har overskredet den graden, bortsett fra 4-ett års lengde etter den enorme resesjonen. Den amerikanske regjeringen kan betale 2 billioner i året for å betjene gjelden. Hvis lidenskapsfrekvenser var vanlig, kan serviceavgiften kanskje være over 5 billioner. av 2028 forventes den innsamlede gjelden omtrent å matche omfanget av det økonomiske systemet. Hvis vår overdrevne offentlige gjeld eksploderer sterkt i en rotblåst krise, kan ingen fortelle at vi ikke ble advart. Det er tydelig at Amerikas finanspolitiske image ble endret til uholdbar pent tidligere enn pandemien. Det som er fabelaktig, er hvor verre hans skattelettelser og utgifter vil forbedre forståelsen som gjengis utsiktene, og hvor umiddelbare. Og fordi gjeldsbelastningen vokser, kan innsats fra Federal Reserve for å stimulere det økonomiske systemet sms lån på minuttet reduksjonsrater kanskje være mer sannsynlig for feed runaway inflasjon. Så vil kjøpmenn dumpe statskasser. Det kan gi strøm på noen avstandene og påvirke budsjettbildet enda verre. Gjeldsoverhenget vil forstå de riktige innvirkningene på amerikanske borgere – innføre forhøyede lånepriser, endre pensjonisttilværelsen slik vi forstår det og redusere belastningen for utvikling. De plausible alternativene for å fikse nødene avtar, men ikke desto mindre å fikse det å være en dominerende politikkprioritet. I tipset, eller ikke lenger, er det ikke lenger muligheten til å vite hvordan denne finanspolitiske ubalansen vil spille ut. Men som et minimum er to problemer forsinket: Den ene kjøpte nødet mye verre i løpet av det siste året. Og to, vi finner ikke lenger plottet vårt ut av dette rotet snart. her er en tikkende kjernefysisk bombe. Underkaster ikke hva Clueless Jay Powell og hans tropp av Uber-døv og desperate FED-aper påvirker, denne charaden vil ødelegge veldig, veldig dårlig. Den rette typen er avhengig av, hvorfor får vi ikke fortalt hvem det er som faktisk eier gjelden. I alle fall, den som kontrollerer gjelden, kontrollerer alle delene. Jeg er åpenbar The Deep Convey vil få måter å leve i takt mens de misligholder gjelden de samler mens de tar kontroll over sektorens produksjonsfaktorer. Så den føderale regjeringen har billioner i gjeld (pengene våre), uten full hensikt å betale den, vent på i rotund, men men et sted er vi tvunget til å betale den føderale regjeringen mer, eller vi padler til internering i midten. Ikke lenger er Liberty her gjeldsslaveri. Stopp dette å blåse deres private horn og tjen tilbakestillingen allerede. Inflasjon er en forlengelse i valutaen, men likevel fikk vi ikke gunst til å forferdelse over en ting, så trivielt fortær inflasjon. Siden matingen vil indusere hyperinflasjon, så i tilfelle lønnene dine er tredobbelte, er du etisk ikke klar til å hente en ting sms lån på minuttet den. Dette ble The Atlantis Document. Vennligst lik. Halv. Legg igjen en kommentar. Abonnere. Og vær så snill å hente en stund for å abonnere på reservekanalene mine; Jeg legger til videoer der også. Du får koblingene i oversiktsboksen. Du vil dessuten få en PayPal-hyperkobling samtidig som du bør utføre en donasjon. Hjertelig takk til alle disse av dere som tar tak i allerede donerte. Bevar stabile og sunne kummer! Financial Armageddon Financial Collapse-bloggen sporer trender og prognoser, futurister, visjonærer, gratis etterforskningsjournalister, forskere, varslere, sannere og mye mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *