TipRanks

3 Store utbytteaksjer Avkastning Over 7%; Raymond James sier 'Establish'

Wall Avenue-finansieringsfirmaene brenner tarmene til kveldsoljen når vi potensialer toppen av 2020, og publiserer årets avviklingsnotater og deres opprinnelige års prognoser, begge for handelsmannens oppbygging. Det er det tydelige nivået: vi befinner oss i et øyeblikk av økende markeder, og investorstemning bruker høyt nå som valget er avgjort og COVID-vaksiner har nødgodkjenning og kommer inn i distribusjonsnettverket. bryter viruset dette kalde været bremser den industrielle utvinningen. Hvorvidt økonomien i sannhetstank eller ikke lenger er ennå, skal ennå ikke sees. I mellomtiden har Raymond James-strateg Tavis McCourt skrevet ut sin adresse i utgangspunktet den mest moderne situasjonen, og hans kommentarer tåler omtanke. For det første bemerker McCourt at handelsmenn har interesse av de akseptable nyhetene: “[The] rettferdighetsmarkedet er mer interessert av vaksinedistribusjon og full gjenåpning av økonomier i 2021, til dette nivået ble deler av negative poster stort sett sett bort fra. ”McCourt har en skråstrek fremover, og skriver om de neste to årene:“ Vi forestiller oss det logiske sms lån på minuttet 2021 (og 2022 for det emnet) er en sannsynlig “retur til normalitet” sms lån på minuttet tøff EPS-utvikling oppveid av reduksjon av P / Es uten sperring i vaksineminnet. Vi tilordner et spørsmål til konjunktursektorer og aksjer sms lån på minuttet mindre aksjer for å fortsette å overgå, slik det er standard i tidlige syklusmarkeder … ”Sammenlignningsanalytikerne i Raymond James søkte gjennom markedene for de 'passende' kjøpene, og deres valg tåler en mer in- dybdegap. De har tappet høyavkastende utbyttebetalere som et finansieringsspill for avgjørelsen. TipRanks-databasen gir litt ekstra blidhet mot tre av JMPs valg – aksjer sms lån på minuttet utbytte som gir 7% eller mer – og som finansieringsselskapet ser sms lån på minuttet 10% opp eller Original.Original Residential Investment (NRZ) Segmentet sms lån på minuttet trofast eiendomsfinansiering har tro (REIT) har lenge vært kjent for sitt høye og reelle utbytte, et mål fremmet av skatteregler som bestemmer at disse selskapene må returnere en bestemt andel av fortjenesten på dette tidspunktet til handelsmenn. I utgangspunktet hovedsakelig basert på Original York Metropolis, er Original Residential Investment standard for sin sektor. Bedriftens portefølje innebærer pantelån, rettigheter til pantelån og opprinnelse til lån. NRZ fokuserer sin virksomhet på boligsektoren. NRZ er et mid-cap selskap sms lån på minuttet en markedsbetaling på $ 4. 13 milliarder og en porteføljekurs $ 5. 72 milliarder. Bedriftens inntekter økte siden andre kvartal 2020, etter bratte tap eksakt via ‘korona-resesjonen’ i 1. kvartal. Inntjeningen i tredje kvartal kom likevel inn på 20 cent per fragment, ned fra 59 sent i løpet av året før. Likevel, selv sms lån på minuttet dette tapet, sørget NRZ for å ta seg av utbyttet, og faktisk gjorde det mer enn det. Selskapet hevet utbyttet i 3. kvartal til 16 øre per totalfragment, i en fortsettelse av et stavebindende memoar. Abet i Q1, parerte selskapet det generelle fragmentutbyttet til 5 cent, i et pass for å støtte kapital eksakt via koronakrisen. Selskapet har siden da økt utbyttet sms lån på minuttet 5 cent i hvert kvartal, og Q4-utbetalingen, kunngjort i midten av desember, er for 21 cent per totalt fragment. Til den prisen årlig utbyttet til 87, og avkastningen overstiger 7. 87%. Så vellykket som å heve utbyttet, har NRZ i tillegg kunngjort et tilbakekjøpsprogram på totalt $ 100 millioner. Gjenkjøpet er for de fleste pent likte aksjeaksjer, og går sammen sms lån på minuttet den uvanlige tilbakekjøpsdekningen av samlede aksjer. Analytiker Stephen Licensed retningslinjer, i sin dekning av NRZ for Raymond James, skriver: “Vi tilordner et spørsmål til tøffe opprinnelsesvolumer og fortryllende montering på salgsmarginer for å presse tøffe resultater på kort sikt, og vi fortsetter å konstruere et spørsmål om et utbytte som blir større i 4Q […] For 4Q 20, øker vi vårt anslag for kjerneinntekt sms lån på minuttet $ 0. 02 per fragment til $ 0. 35 per fragment. For 2021 øker vi estimatet for kjerneinntektene sms lån på minuttet $ 0. 08 per fragment til $ 1. 31 per fragment. “I utgangspunktet basert fullstendig på disse kommentarene, vurderer Lisensierte retningslinjer aksjen et bedre resultat (dvs. etablere). Hans $ 12. 50 kartpris innebærer et års oppside av 18%. (For å utforske lisensierte retningslinjers melodifil, klikk på her) Det er ikke lenger normalt at analytikerne er enige om en aksje, så når det skjer, ta det sms lån på minuttet. NRZs Sturdy Establish consensus ranking er i takt sms lån på minuttet enstemmige 8 kjøp. Aksjens $ 12. 36 rimelig priskart antyder et 14) og en bytte fra i utgangspunktet den mest moderne fragmentprisen på $ 9. 93. (Oppdag NRZ-aksjevurderingen på TipRanks) Fidus Investment Company (FDUS) Etterfølgende er et børsestilselskap, Fidus Investment. Dette selskapet er et av mange innenfor midtmarkedsfinansieringsnisjen, og tilbyr gjeldsløsninger og kapital akkumulerer opptak til mindre selskaper som ikke lenger vil være klare til å hente utlån fra de større markedene. Fidus 'portefølje spesialiserer seg på seniorsikret gjeld og mellangjeld for selskaper som er verdsatt mellom $ 10 millioner og $ 150 millioner.Fidus har investeringer i 68 selskaper sms lån på minuttet en blandingsbetaling på $ 697 millioner . Det absolutt mest praktiske fragmentet av denne porteføljen, 59, er annenpanterettgjeld, sms lån på minuttet resten delt hovedsakelig mellom ansvarlig gjeld, første pantelån og rettferdighetsrelaterte verdipapirer. Bedriften har sett inntektene samles via andre og tredje kvartal 2020, etter negativ slutt i Q1. Tredje kvartals hovedlinje kom inn på ~ $ 22 millioner, opp en formidabel 129% sekvensielt. Siden tredje kvartal har Fidus erklært utbytte for 4. kvartal, på 30 øre per totalfragment, identisk sms lån på minuttet det utdaterte to kvartalet, pluss ytterligere 4-prosent bestemt utbytte godkjent av styret. Dette bringer den totale betalingen for kvartalet til 35 per cent, og setter avkastningen på 9,5%. Raymond James-analytiker Robert Dodd liker det han ser i Fidus, spesielt utbyttemulighetene. “Vi fortsetter å se sannsynligheten / belønningen som strålende i de fleste moderne intervaller – sms lån på minuttet aksjer som handles under veiledningen, forventet basisutbyttedekning fra NII … Vi projiserer FDUS solid overinntekt sms lån på minuttet sitt kvartalsvise utbytte på $ 0. 30 / fragment via vår projeksjonsvarighet. Av den grunn oppnår vi beskjedne tilleggsprosjekter … ”Dodd setter en Outperform (dvs. Establish) rangering på aksjen, og setter en kartpris på $ 14. På de fleste moderne områder indikerer denne faktoren en oppside av 11. 5% i løpet av de neste månedene. (For å utforske Dodds melodifil, klikk til høyre her) Wall Avenue er betydelig mer delt på FDUS-aksjer, en omstendighet gjenspeilet i Moderate Establish analytiker-konsensusrangeringen. Denne rangeringen er i takt sms lån på minuttet 4 opplevelser, inkludert 2 kjøp og 2 hold. Aksjer er priset til $ 13. 67, og $ 14. 33 rimelig priskart antyder en beskjeden 5% oppside fra de fleste moderne serier. (Oppdag FDUS-aksjevurderingen på TipRanks) TPG RE Finance Believe (TRTX) Vi går tilbake til REIT-sektoren og gape på TPG RE Finance Believe, den kategoriske eiendomsfinansieringsarmen til verdens aktivaselskap TPG. Denne REIT, sms lån på minuttet en markedsverdi på $ 2020, har bygget en portefølje av kommersielle pantelån til en blanding fylt sms lån på minuttet 5,5 milliarder dollar. Bedriften er en leverandør av nye kommersielle pantelån fra $ 50 millioner, hovedsakelig i USA dominerende markeder. Det absolutt mest praktiske fragmentet av selskapets lån og eiendommer er sentrert i Østen. I likhet sms lån på minuttet mange finansieringsselskaper observerte TPG RE Finance alvorlige tap i 1. kvartal som kan tilskrives koronapandemikrisen – men har siden kommet seg til en viss grad. Inntektene i 3. kvartal traff $ 50 millioner, en økning på 9% i forhold til året før. På et eller annet nivå i kvartalet fikk TPG tilbakebetaling av lån på totalt $ 225. 6 millioner, en samlet konsekvens, og når kvartalet endte hadde selskapet tilgang på $ 225. 6 millioner i penger eller pengerekvivalenter.Bedriften ble omgjort til uten problemer å finansiere utbyttet, på 20 øre per samlet fragment, i 3. kvartal. I 4. kvartal har selskapet nylig erklært ikke lenger bare korrigere 20 – sent vanlig betaling, men i tillegg en 18 – sent ikke-vanlig bestemt utbytte av penger. Til sammen gir utbyttet en avkastning på 7,5%, nesten 4x forhøyet enn det rimelige som er funnet blant S & P-børsnoterte selskaper. Når vi går tilbake til Raymond James ’REIT-profesjonelle Stephen Licensed-retningslinjer, rangerer vi at han også er bullish på TRTX. “TRTX har underprestert siden rapportering av 3Q-utfall, som vi forestiller oss, skaper et foretrukket forsøk på å ha en anledning for muligheter … Vi tilordner et spørsmål til kjerneinntjeningen for å fortsette å få mest mulig ut av LIBOR-etasjer i lån og tilordner et spørsmål til nye investeringer for å gjenoppta i 1Q 21. Bedriftens portefølje har blandet detaljhandel og hotelleksponering av 14%, som er under feltet rimelig sms lån på minuttet 19% … ”Til denne avviklingen vurderer lisensierte retningslinjer TRTX en solid etablering og hans $ 13 priskart antyder ~ 22% oppside i 2021. (For å utforske lisensierte retningslinjer 'melodifil, klikk på til høyre her) Denne aksjen har i tillegg en solid etablering rangering fra analytiker konsensus, i takt sms lån på minuttet 3 enstemmige etableringsopplevelsesregion de siste ukene. Aksjer er priset til $ 11. 68 og det rimelige kartet over $ 12. 00 foreslår en beskjeden 3 % oppside fra de fleste moderne serier. (Oppdag TRTX-aksjevurderinger på TipRanks) For å rangere passende strategier for utbytteaksjer til strålende verdivurderinger, ta en titt på sms lån på minuttet TipRanks 'Simplest Shares to Establish, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks' rettferdighetsinnsikter. akkurat her er fullt ut de av de utvalgte analytikerne. Påstanden er ment å være svak for informasjonsevner fullt ut. Det er en vilje må ha for å oppnå din like vurdering tidligere enn å gi noen finansiering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *