TipRanks

3 Store utbytteaksjer Avkastning Over 7%; Raymond James Says 'Steal'

Wall Dual carrieway's investeringsselskaper brenner mørketidenes olje når vi bruker rosen av 2020, publiserer deres år-raze-notater og deres New Yr-prognoser, hver for kundenes oppbygging. Det kan være det påtrengende nivået: vi befinner oss i et øyeblikk av økende markeder, og investorstemningen rider for høyt nå som valget er avgjort og COVID-vaksiner gleder seg over nødgodkjenning og skifter inn i distribusjonsnettene. For å bekjempe viruset er dette kule klimaet som bremser den kommersielle restaureringen. Hvorvidt det finansielle systemet faktisk vil tankes eller ikke lenger, er bare å bli vurdert. I løpet av den mellomliggende tiden har Raymond James-strateg Tavis McCourt publisert sin fjernelse om den mest moderne sorg, og hans kommentarer tåler vurdering. For det første bemerker McCourt at kundene er målrettet mot de faktiske nyhetene: “[The] aksjemarkedet er mer målrettet mot utplassering av vaksine og fullstendige åpninger av økonomier i 2021, og dette nivået, er skadelige filfunksjoner like stort sett skjøvet fra hverandre. ”sms lån på minuttet et kikk foran skriver McCourt de neste to årene:“ Vi forestiller oss det logiske endelige resultatet av 2021 (og 2022 for den saks skyld) er en gjennomførbar “retur til normalitet” sms lån på minuttet solid EPS-vekst oppveid av reduksjon P / Es som utelukker en erstatning i vaksinehistorien. Vi avhører konjunktursektorer og aksjer sms lån på minuttet mindre aksjer for å fortsette å overgå, slik det feires i tidlige syklusmarkeder … ”Forskningsanalytikerne i Raymond James gleder seg over å ha kikket på markedene for de” riktige ”kjøpene, og deres valg tåler en mer in- dybdepip. De har tappet utbyttebetalere sms lån på minuttet overdreven avkastning som et investeringsspill på mer enn bare noen få. TipRanks-databasen gir ytterligere milde på tre av JMPs valg – aksjer sms lån på minuttet utbytte som gir 7% eller høyere – og som investeringsselskapet ser sms lån på minuttet 11% oppside eller høyere. Ny boliginvestering (NRZ) Avsnittet om riktig eiendomsinvestering (REIT) har blitt anerkjent for sin overdrevne og fordelaktige utbytte, en funksjon fremmet av skatteregler som bestemmer at disse selskapene må returnere en sikker andel av inntektene rett til kundene. I hovedsak basert på det meste i New York Metropolis, blir New Residential Investment feiret av sin sektor. Selskapets portefølje inneholder boliglån, betjeningsrettigheter for pantelån og opprinnelse til lån. NRZ fokuserer sin virksomhet på boligsektoren. NRZ er et mid-cap selskap sms lån på minuttet en markedspris på $ 4. 13 milliarder og en porteføljekurs $ 5. 72 milliarder. Selskapets inntekter øker etter myten om andre kvartal 2020, etter bratte tap alt gjennom ‘korona-resesjonen’ i Q1. Inntjeningen i tredje kvartal kom likevel inn på 20 cent per brøkdel, ned fra 59 sent i løpet av året før. Likevel, selv sms lån på minuttet dette tapet, passet NRZ på å ta utbyttet. I sannhet gjorde det bedre enn det. Selskapet hevet Q3-utbyttet til 16 cent per tradisjonell brøkdel, i en fortsettelse av en fascinerende historie. Gi en hånd i 1. kvartal, og selskapet ga det tradisjonelle brøkdelutbyttet til 5 cent, i en overføring til å ta kapital gjennom koronakrisen. Selskapet har siden da økt utbyttet sms lån på minuttet 5 cent i hvert påfølgende kvartal, og Q4-utbetalingen, kunngjort i midten av desember, er for 21 cent per tradisjonell brøkdel. Ved den utbetalingen årlig utbyttet til 87, og avkastningen overstiger 7. 87%. I tillegg til å øke utbyttet, har NRZ også kunngjort et tilbakekjøpsprogram på til sammen $ 100 millioner. Gjenkjøpet er for de fleste nåværende aksjeaksjer, og går sammen sms lån på minuttet den unike tilbakekjøpsbeskyttelsen av tradisjonelle aksjer. Analytiker Stephen Laws, i sin beskyttelse av NRZ for Raymond James, skriver: “Vi forhører robuste opprinnelsesvolumer og velsmakende raze på salgsmarginer for å tvinge robuste stenge resultatene for tidsintervall, og vi fortsetter å forhøre et utbytteløft i 4Q […] For 4Q 20, vi øker vårt anslag for kjerneinntektene sms lån på minuttet $ 0. 02 per brøk til $ 0. 35 per brøk. For 2021 øker vi basisinntjeningsestimatet vårt sms lån på minuttet $ 0. 08 per brøk til $ 1. 31 per brøkdel. “I hovedsak basert fullt ut på disse kommentarene, belaster Laws aksjen en Outperform (dvs. stjele). Hans $ 12. 50 målspor innebærer et års oppside av 18). (For å se på Laws 'musikkhistorie, klikk her) Det er nei lenger samlet sett at analytikerne alle er enige om en aksje, så når det skjer, fjern den valgte. NRZs stabile stjele-konsensusvurdering er i utgangspunktet basert på enstemmige 8 kjøp. Aksjens $ 11. 36 moderat sporemål antyder et 14)% og en erstatning fra det mest moderne brøkspor på $ 9. 93. (Snubler over N RZ-aksjediagnose på TipRanks) Fidus Investment Corporation (FDUS) Senere opp er et bransjetrendsselskap, Fidus Investment. Dette selskapet er en av mange innen midnæringsfinansieringsnisjen, og tilbyr gjeldsløsninger og kapitalinngang til mindre selskaper som uten tvil ikke vil være i stand til å ordne utlån fra de bedre markedene. Fidus 'portefølje spesialiserer seg på seniorsikret gjeld og mellangjeld for selskaper verdsatt mellom $ 10 millioner og $ 199 millioner.Fidus har investeringer i 68 selskaper sms lån på minuttet en samlet pris på $ 697 millioner. Det fineste fragmentet av denne porteføljen, 66%, er annenpanterett, sms lån på minuttet komforten hovedsakelig delt mellom ansvarlig gjeld, første pantelån og aksjebaserte verdipapirer. Selskapet har vurdert inntektene å øke via andre og tredje kvartal 2020, etter skadelig slutt i Q1. Tredje kvartals topplinje kom inn på ~ $ 22 millioner, opp en formidabel 129% sekvensielt. Siden tredje kvartal har Fidus deklarert sitt utbytte for 4. kvartal, på 30 cent per tradisjonell brøkdel, det samme som forrige to kvartal, pluss ytterligere 4-prosent spesialutbytte lisensiert av styret. Dette bringer den totale betalingen for kvartalet til 34 per tradisjonell brøk, og plasserer avkastningen på 9,5%. Raymond James-analytiker Robert Dodd liker det han ser i Fidus, spesielt utbyttemulighetene. “Vi fortsetter å se på risikoen / belønningen som elegant i de nyeste områdene – sms lån på minuttet aksjer som anskaffer og selger under bok, solid prognostisert beryktet utbyttebeskyttelse fra NII … Vi utfordrer FDUS til å overinnte sitt kvartals beryktede utbytte på $ 0. 31 / brøk via vårt projiseringsintervall. Hvilken evne, vi produserer utfordrende beskjedne tillegg … ”Dodd plasserer en Outperform (dvs. Steal) rating på aksjen, og setter et målspor på $ 14. På de nyeste områdene indikerer det som spesialiserer seg i en oppside av 11. 5% i løpet av de neste månedene. (For å ta en titt på Dodds musikkhistorie, klikk her) Wall Dual-kjørebanen er betydelig mer delt på FDUS-aksjer, en omstendighet som gjenspeiles i konsensusvurderingen av Moderate Steal analytiker. Denne vurderingen er i utgangspunktet basert på 4 evalueringer, inkludert 2 kjøp og 2 hold. Aksjer er priset til $ 13. 67, og $ 14. 33 moderat sporingsmål antyder en beskjeden 5% oppside fra de nyeste områdene. (Snubler sms lån på minuttet FDUS-aksjediagnose på TipRanks) TPG RE Finance Belief (TRTX) Når vi går tilbake til REIT-sektoren, kikker vi på TPG RE Finance Belief, den spesielle eiendomsfinansieringsdelen av verdens aktivaselskap TPG. Dette REIT, sms lån på minuttet en markedsverdi på $ 2020, har konstruert en portefølje av finansielle pantelån til en samlet sum på 5,5 milliarder dollar. Selskapet er en leverandør av vanlige kommersielle pantelån som starter på $ 50, hovedsakelig i USA hovedmarkeder. Den fineste delen av selskapets lån og eiendommer er sentrert i Østen. I likhet sms lån på minuttet mange finansselskaper så TPG RE Finance store tap i 1. kvartal på grunn av koronapandemikrisen – men har siden kommet seg i enorm grad. Inntektene i 3. kvartal traff $ 50 millioner, en økning på 9% i forhold til året før. I løpet av kvartalet kjøpte TPG tilbakebetalinger på totalt $ 225. 6 millioner, et solid resultat, og da kvartalet avsluttet hadde selskapet tilgjengelig $ 225. 6 millioner i penger eller pengerekvivalenter.Selskapet pleide å være i en bolig til uten sorg å finansiere sitt utbytte på 20 cent per tradisjonell brøkdel, i 3. kvartal. I 4. kvartal har selskapet ikke lenger for lenge siden erklært at det ikke lenger er riktig 20 – sent tradisjonell betaling, men i tillegg en 19 – sent engangs spesialpengerutbytte. Til sammen gir utbyttet et avkastning på syv,5%, nesten 4 ganger høyere enn det hyppige snublet blant S & P-børsnoterte selskaper. Når vi går tilbake til Raymond James ’REIT-kunnskapsrike Stephen Laws, har vi internett at han også er bullish på TRTX. “TRTX har underprestert siden vi rapporterte 3Q-resultater, som vi forestiller oss, skaper en enestående anskaffelse av forskjellige … Vi forhører kjerneinntektene for å fortsette å få mest mulig ut av LIBOR-etasjer i lån og forhøre unike investeringer for å gjenoppta i 1Q 21. Selskapets portefølje har kombinert detaljhandel og lodgeeksponering av 15%, som er under sfæren moderat av 19% … ”Laws anklager TRTX for en stabil stjele og hans $ 14 sporemål antyder ~ 22% oppside i 2021. (For å se på Laws ’musikkhistorie, klikk her) Denne aksjen har også en Stabil Steal-vurdering fra analytikerens konsensus, i utgangspunktet basert på 3 enstemmige Steal-evalueringer i de siste ukene. Aksjer er priset til $ 11. 68 og det hyppige målet på $ 12. 00 foreslår en beskjeden 3 % oppside fra de nyeste seriene. (Snubler sms lån på minuttet TRTX-aksjediagnose på TipRanks) For å finne faktiske tips for utbytteaksjoner som anskaffes og selges til elegante verdsettelser, snakk sms lån på minuttet TipRanks 'Simplest Shares to Steal, et nylig lansert diagram som forener alle TipRanks egenkapitalinnsikter. meninger som er uttrykt i denne teksten er fullt ut disse av analytikerne. Forklaringen er ment å være moden for kun informasjonsfunksjoner. Det er mil veldig viktig å produsere din diagnose før du investerer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *