Advarsel: Fed Lost beholder overvåkning av obligasjonsmarkedet

Advarsel: Fed tapt beholder overvåkning av obligasjonsmarkedet Fed er i en trendy formidling; det har feilplassert etterfølgelse av obligasjonsmarkedet. Den tiårige avkastningen blir tydeligvis manipulert og har dersms lån på minuttet ingen sms lån på minuttet hensyn til markedet. Powell kanskje per sjanse perchance per sjanse ikke være ekstra åpenbar i gamle dager, og avkastning falt en miniatyr. I morges hoppet rentene 6%; på HVILKE data? Fjellbanker får alle grunner til å styre statens avkastning. De søker etter å tvinge Feds-hendene til å øke nysgjerrighetsavgiftene på memoarer om overdreven kostnad fortjeneste til finansinstitusjonen. Faktisk blikk på finansinstitusjonens aksjer på det nåværende tidspunkt, de akseptable å komponere. Også banker skaffet ropte og manipulere sms lån på minuttetier for å komponere brummen om at høye avkastninger er skadelige for fremdriftsaksjer. All denne aksjerotasjonshistorien er den største markedsmanipulasjonen noensinne. Faktisk læres de vanlige sms lån på minuttetiene på daglig basis plottet de ønsker for alt dette. La oss være nøyaktige. Kursene går opp i erindringsbok om at det ikke lenger er investorer. Det må flykte sizzende for verdensomspennende aktninger i Japan og andre, så de vil skaffe seg det. Innen perioden i mellom er Federal Reserve's stabilitetsark HYPERBALLONERING, og får 100% på et år. Det gikk fra $ 3,8 billioner i september 2019 til over $ 7,5 billioner i dag. Aksjene er stadig større enn obligasjoner. Historisk tidligere avslører sammensatt nysgjerrighet er verre enn å trå vann. Obligasjonsmarkedet har vist seg å være ved siden av formålet. Hvis du bare må pensjonere deg sms lån på minuttet statsobligasjoner, vil du fortjene å til slutt slutte å drikke hundene. Ingen i det intellektuelle sinnet ville skaffe seg bånd og se på å bli pensjonist. Treasury-verdipapirer utstedt av enda et konkursland til, priser ikke lenger papiret det er trykt på hvis det ble til og sms lån på minuttet trykt. Til og sms lån på minuttet konfødererte statsobligasjoner er pris noe til samlere. Ikke lenger bra merke i vintage digitale sertifikater. Vi har ikke tenkt å tilby gjelden som et alternativ til å fremme nøyaktig eiendom eller tjene penger på gjelden. Powell og Fed er ved siden av formålet. Charaden er over. Informasjonen om at Federal Reserve har miniatyr nøyaktig etterfølger en overvåkning av statens avkastning. De viser den ikke-evige prisen, som i utgangspunktet er langvarig (historisk) størst for bankene. Flertallet av statskjøpskjøpene er en vei før rekkevidden til den føderale reserven. Hvis Fed mister etterfølgelse og gir topp, vil økonomien kollapse. En avkastningspike kan per sjanse perchance per sjanse resultere i panikk, smitte og kredittrangering. Billioner obligasjoner under vann. Hva om obligasjonsrenten er 30 prosent og avslappende, ingen vil anskaffe dem? Når kjøpmenn klarer å gjøre obligasjoner og stoppe kjøp av obligasjoner, kan Fed skaffe seg sine hender. Kongen er bar. Markedet er et selvstendig kartell sms lån på minuttet misbruk av misbrukere. I løpet av perioden stempler de inflasjonen på eller under 2%, mens skyggestatistikken avslører inflasjonen på over 6%. Kommer til slutten av spillet deres. Kontroller neste avkastningskurve. Obligasjonsmarkedet er for gigantisk til at Fed kan styre. De er i stand til å få en full gigantisk innvirkning på en eksplisitt tildeling av rentekurven, men det totale markedet er helt for gigantisk, og avkastningene er oppført til så mange forskjellige former for lån, så mange forskjellige systemer uten forsinkelse og i en rundkjøring. Sikre popcornen din klar og sett deg ut igjen. Denne kommende kampen mellom Fed og obligasjonsvaktene skal være EPIC! Det kan per sjanse være et motiv vi skal ha fleksibiliteten til ikke lenger å gå tilbake til enkle nysgjerrighetsavgifter. Vi er et land sms lån på minuttet kunder, ikke lenger produsenter, og det kan per sjanse også være en verdifull ulykke. Og Fed kan ikke stimulere utlån sms lån på minuttet så lave kostnader og inflasjon som overdreven. Det er ulykken. FED skapte ulykken. Systemgjeld. I løpet av det siste tiåret vil selskaper og kunder anskaffe seg så stor gjeld på memoarer til Zero Hobby Rates. Helt om kredittverdige selskaper og andre folk er igjen å låne ut til! Jeg fikk en skadelig følelse av dette gjeldsmarkedet og den kommende forstøvningen. Hvis vi ikke lenger er i stand til å tilbakebetale gjelden som er blitt utsatt som et resultat av pandemien, er vi i nøyaktig mulighet for en kredittrangeringskris som per sjanse perchance per sjanse vil resultere i en likviditets lokke. Ingen har noensinne muligheten for at vi skaffer oss nå sfæriske 1 million nye arbeidsledighetskrav per uke i et år nå. Det er galskap. Så lenge vi skaffer eksamen i posten, trenger vi ikke ansettelse. Denne humoristiske pengene for alle-politikken vil til slutt opphøre så skadelig! Federal Reserve løfter det største beløpet det kan ha per sjanse per sjanse til å låne ut i omvendt tilbakekjøpsavtale fra $ 30 milliarder på en enkelt dag til $ 80 milliarder. Hvis vi nå tilegner oss en inflasjonsulykke nå, hva kommer til ekstra QE-form? Hyperinflasjon! Inflasjon er allerede her, har vært her, og kommer sjelden til å krype noen gang. Vent til obligasjonsmarkedet kollapser … dette vil bety ti dollar for en godteribar. Fed har vært 100% åpenbart at de kommer til å “gi likviditet” som obligatorisk for å beskytte hele gjelden Ponzi går. De vil faktisk skrive ut penger og sende ut eksamenene til evig tid. Akkurat her er den friske standarden. Ben Bernanke prøvde å normalisere kostnadene og krympe stabilitetsarket – finansmarkedene krasjet, og han tilbakeførte som et glimt å tilby likviditet. Janet Yellen prøvde å normalisere anklagene og krympe stabilitetsarket ved utløpet av hennes periode – finansmarkedene krasjet, og hennes etterfølger Powell, som et blunk, vendte tilbake til å tilby likviditet. Ingen har hjertet til å normalisere seg. Eller ikke lenger er det for vondt for oss sms lån på minuttet rikdom og vitalitet. Denne ubegrensede spekulasjonen om Feds intensjoner er faktisk sizzende luft fra finanseksperter ved å klikke og på Wall Avenue. Feds mandat er å bruke hele instrumentene til rådighet for å beskytte oss mot å komme inn i en resesjon, hele tiden, til vi nå får en depresjon eller en verdifull kamp som ingen har sett komme. Hvis den akseptable andre forskjellige plottet Japanifisering av økonomien vår, er de OK sms lån på minuttet det også. Velkommen hjelp til Atlantis Chronicle. Du er her for din daglige dose av det faktum, den totale sannheten, og ingenting annet enn det faktum. Vennligst utrydd en 2d for å trykke på aktieknappen, trykk på abonnementsknappen og ta i betraktning for å i tillegg trykke på varselklokken. 1, 74% …. Akkurat her er i virkeligheten foraktelig! USA har plottet for stor gjeld til å betale denne overdreven avkastningen år for år! Hvis denne avkastningen ikke når ned, kan USA få vanskeligheter sms lån på minuttet å betale så snart en årlig avkastning på gjeldspapir. Og jeg snakker ikke lenger engang om å betale etterfølgende selve gjelden … det er avslappende, men enda en formidling av saker! Folk generelt ikke husker at Federal Reserve eier en liten tildeling av amerikanske statsobligasjoner. Løvenes brøkdel eies av selskaper og amerikanske borgere (sms lån på minuttet noen internasjonale enheter så smart). Den massive gjeldsdumpen som i utgangspunktet drev spesielle sysler, vil forårsake ekstra vondt i den lange flukten enn den hjelpen den noensinne kan ha per sjanse til å oppnå i den ikke evige sms lån på minuttet stimuli. Amerikanske dollar er rett og slett upålitelig på dette tidspunktet, og kan ikke stole på. Hvis regjeringen. ikke anskaffe leie i avdekke, den nøyaktige skrekken for at de skal stoppe for å tilby leverandørgjeld vil oppnå et resultat da det viser seg å være færre investorer av de forferdelige gjeldsnotene i amerikanske dollar. Mens det er etisk at matet faktisk inneholder en liten tildeling av gjelden, hjelper det nesten å overvåke nysgjerrighetsprisen på 'auksjonene'; som er det samme som en eBay-leverandør som byr på sine auksjoner. Det krever deretter at sms lån på minuttetlemsbankene anskaffer egenkapitalgjeld for å avdekke stresstesten. Matingen har i tillegg eliminert bankenes reservekrav, slik at bankene ikke lenger fortjener å beskytte 20 av innskudd i reserve. Som et ekstra insentiv til å være uansvarlig antas det at banker som bruker banken på statsgjeld, er avslappende, står på bankenes bøker, så det er i utgangspunktet dobbeltregnet, noe som gjør at finansinstitusjonen behøver å redusere enn null. Snarere rip-off så lenge ingen stiller spørsmålstegn ved det. Det kommer. Matematisk vitenskap beviser det. Den amerikanske regjeringen har en spesielt skadelig verdsettelse. Enhver skatteøkning vil redusere BNP-fremgangen og fortsette den nedadgående spiralen. Fjellrike og dype utgiftskutt er det akseptable plottet nå. De har den største hensikten å bruke morgendagens penger på nåværende tidspunkt. Den amerikanske dollaren er allerede søppel, det samme er de andre valutaene i utviklede land. Vi har nå blitt brent ned for forklaringen på at 2007 faller ned etter at de startet redningsaksjonen (TARP og 0% ikke evigvarende kostnader). USA, respekterer de mest utviklede verdensomspennende stedene, har nå en skadelig verdsettelse. Vi har nå blitt deflatert i nøyaktige termer (gjeld til eiendom inkludert) i nesten 15 nå. La nysgjerrigheten krype opp, og la oss få en gratis økonomi. La skyldnerne mislykkes, og sparerne seire. Eller ikke lenger er det på tide å trekke ordet i denne ubegrunnede økonomien. Kraften til økonomi ble til gjeldens vitalitet. Bankkredittrangeringen tar fremtidig velstand og slår den inn på nåværende tidspunkt. Å la kommersielle og kommersielle utvide seg nå litt enn senere. Å bety at du kommer til å ha fleksibilitet til å skaffe deg en leie tidlig i livet og bruke den, litt enn senere, burde du ikke skaffe deg langt på vei. Dessverre har det vært gammelt det foraktelige plottet under globaliseringen. Bruk av fremtidig velstand for å blåse opp eiendomspriser på nåværende tidspunkt. Nøyaktig eiendom får økonomien til å røpe, men det er bare ikke noe som heter en presis velstandsintroduksjon i oppblåsende aktivapriser. Akkurat her er hva som faktisk går ned. Hvis du bruker kredittrangering for finansinstitusjoner for å blåse opp eiendomspriser, stiger gjelden mye raskere enn BNP. Finansinstitusjonenes kredittrangering av pantelån gir fremtidig brukskraft på det nåværende tidspunkt. Banklån utgjør penger, og tilbakebetaling av gjeld til banker ødelegger formue. Innenfor den nøyaktige eiendomsoppgaven strømmer det nye penger inn i økonomien fra pantelån, noe som gir en avsløring i den nøyaktige økonomien, som gir hjelp til den nøyaktige eiendomsoppgaven. Den østlige nøyaktige eiendomsoppgaven til 2007 ble til så overdreven at vi til og sms lån på minuttet kommenterte “overflødige penger”, og alle likte å bruke de overflødige pengene i økonomien. Innenfor den nøyaktige eiendomsbusten kaster bort gjeldsbetalinger til bankene penger og presser økonomien mot gjeldsdeflasjon (en redd pengetilførsel). Japan har vært aktet på dette i tretti år da de betaler gjeld fra deres 1980 overdrivelse. Det er kjent som en jevn nedgang i arket. Bruken av fremtidig brukskraft for å blåse opp eiendomspriser på nåværende tidspunkt er en feil som kommer fra å tenke at oppblåsing av aktiva priser skaper nøyaktig rikdom. BNP måler nøyaktig innføring av formue. Politiske beslutningstakere sporet ikke finansinstitusjonens kredittrangering utarmet den lange potten da de trodde bankene var finansielle mellommenn, men her er det ikke lenger etisk. Sentralbankene begynte å avsløre faktum i 2014, omtrent 74 for sakte. Tidligere enn 2014 brakte bankfolkene fremtidig velstand på nåværende tidspunkt, og alle brikkene blomstret. Påstandene om fremtidig velstand konstruert opp, ut av blikket og ut av sinnet. Så snart det viste seg å være tydelig, kan disse påstandene om fremtidig velstand per sjanse perchance per sjanse uten at noen plot blir oppfylt. Et økonomisk dystert hull utfoldet seg som ble klart til å svelge den vestlige økonomien hele. Bank skal være så grei. Bankfolk anskaffer seg for å komponere penger ut av ingenting gjennom lån fra finansinstitusjoner og anskaffer for å pris nysgjerrighet på det. Hva ville ha fleksibiliteten til å forakte hodet? Bankers form kan per sjanse perchance per sjanse også avslappende sørge for at det overveldende flertallet av pengene får betalt hjelp, og her er redningen de hjelper å falle flatt på ansiktet. Bank krever fornuftig utlån. Hvis noen ikke kan betale tilbake et pantelån, må de ta tilbake eiendelen og fremme den for å få tilbake pengene. Hvis de bruker finansinstitusjonslån for å blåse opp eiendomspriser, blir de til en verdensomspennende katastrofe når disse aktivaprisene kollapser. Det kan per sjanse være slags $ 15 billioner pyramider sms lån på minuttet fullverdig giftig egenskap som ble til konstruert på etterfølger på $ 1,4 billioner av amerikanske høye lån, og spredt gjennom arenaen. Totalt presidenter bankfolk. Da dette miniatyrpartiet misplasserte nesten alt sitt merke på en enkelt dag, vokste det vestlige banksystemet seg til å være insolvent. Wall Avenue kan vende en populær eiendomsmerkeboble til noe som vil utrydde den verdensomspennende økonomien ved hjelp av gearing. Jeg kan ikke understreke kunnskapens betydning – den oppveier midlertidige preps ved hver anledning! Det kan per sjanse perchance per sjanse også veldig smart være sivil uro, økonomisk kollaps eller verdenskamp 3 – eller alle tre uten forsinkelse! Oppgi kritisk vennene mine; tiden er kort! Og siden bankene gir meg null nysgjerrighet i mine økonomiske sparepenger, tilegner jeg meg til og sms lån på minuttet null nysgjerrighet i banker, og jeg hjelper alle pengene mine fra en hvilken som helst finansinstitusjon. Jeg vet at ved å gjøre dette er jeg midtveis i å være klar. Dette ble til The Atlantis Chronicle. Vennligst kjærlighet. Brøkdel. Legg igjen en kommentar. Abonnere. Og vær så snill å utrydde litt tid til å abonnere på reservekanalene mine; Jeg danner filmer for opplasting der også. Yow vil snuble på lenkene i beskrivelsesfeltet. Det er sannsynlig at du i tillegg kommer sms lån på minuttet en PayPal-lenke mens du prøver å gi en donasjon. Hjertelig takk til alle disse av dere som skaffer allerede donerte. Sett stabile og sunne venner på pause! The Monetary Armageddon Financial Give plot Weblog sporer trekk og prognoser, futurister, visjonærer, gratis etterforskningsjournalister, forskere, varslere, sannere og mye annet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *